Cmentarz parafii św. Jerzego w Czerwionce-Leszczynach

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Teresa

Spyra

12 rocznica

30-10-2008

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Agnieszka

Długoszewska

34 rocznica

30-10-1986

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Piecha

49 rocznica

30-10-1971

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Aniela

Piksa

7 rocznica

31-10-2013

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Helena

Drażyk

10 rocznica

31-10-2010

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Tadeusz

Świątek

16 rocznica

31-10-2004

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Helena

Grolik

28 rocznica

31-10-1992

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Rafał

Jabłonka

29 rocznica

31-10-1991

JEZU UFAM TOBIE

Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Helene Spillok

21.10.1901

30.07.1932

21.10.1901

30.07.1932

Maria Szpitalny

17.09.1911

25.09.1945

17.09.1911

25.09.1945

Jakub Szpitalny

27.07.1880

14.10.1945

Marta Szpitalny

23.01.1907

05.10.1945

27.07.1880

23.01.1907

14.10.1945

05.10.1945

Anastazja Liguda

12.04.1905

02.05.1947

12.04.1905

02.05.1947

Teresa Bombik

16.06.1957

15.10.1957

16.06.1957

15.10.1957

Wilhelm Nowak

12.02.1895

27.06.1958

12.02.1895

27.06.1958

Małgorzata Stencel

25.12.1914

18.08.1958

Maria Duda

31.10.1880

25.08.1960

25.12.1914

31.10.1880

18.08.1958

25.08.1960

Bronisława Macha

22.02.1876

13.07.1963

22.02.1876

13.07.1963

Rozalia Henzel

01.05.1882

03.05.1965

01.05.1882

03.05.1965

Marta Grzomba

28.04.1903

12.10.1967

28.04.1903

12.10.1967

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Spillok Helene

21.10.1901

30.07.1932

Data urodzenia:

21.10.1901

Data śmierci:

30.07.1932

Status:
Pochowany:

Szpitalny Maria

17.09.1911

25.09.1945

Data urodzenia:

17.09.1911

Data śmierci:

25.09.1945

Status:
Pochowany:

Szpitalny Jakub

27.07.1880

14.10.1945

Szpitalny Marta

23.01.1907

05.10.1945

Data urodzenia:

27.07.1880

23.01.1907

Data śmierci:

14.10.1945

05.10.1945

Status:
Pochowany:

Liguda Anastazja

12.04.1905

02.05.1947

Data urodzenia:

12.04.1905

Data śmierci:

02.05.1947

Status:
Pochowany:

Bombik Teresa

16.06.1957

15.10.1957

Data urodzenia:

16.06.1957

Data śmierci:

15.10.1957

Status:
Pochowany:

Nowak Wilhelm

12.02.1895

27.06.1958

Data urodzenia:

12.02.1895

Data śmierci:

27.06.1958

Status:
Pochowany:

Profaska Józef

09.03.1959

Data urodzenia:

Data śmierci:

09.03.1959

Status:
Pochowany:

Stencel Małgorzata

25.12.1914

18.08.1958

Duda Maria

31.10.1880

25.08.1960

Data urodzenia:

25.12.1914

31.10.1880

Data śmierci:

18.08.1958

25.08.1960

Status:
Pochowany:

Nowak Anna

27.08.1897

18.09.1962

Data urodzenia:

27.08.1897

Data śmierci:

18.09.1962

Status:
Pochowany:

Macha Bronisława

22.02.1876

13.07.1963

Data urodzenia:

22.02.1876

Data śmierci:

13.07.1963

Status:
Pochowany:

Knopik Ewa

31.12.1962

4.6.1963

Data urodzenia:

31.12.1962

Data śmierci:

4.6.1963

Status:
Pochowany:

Henzel Rozalia

01.05.1882

03.05.1965

Data urodzenia:

01.05.1882

Data śmierci:

03.05.1965

Status:
Pochowany:

Grzomba Marta

28.04.1903

12.10.1967

Data urodzenia:

28.04.1903

Data śmierci:

12.10.1967

Status:
Pochowany:

Duda Marta

04.12.1901

09.12.1967

Data urodzenia:

04.12.1901

Data śmierci:

09.12.1967

Status:
Pochowany:

Knebel Anna

13.06.1890

23.07.1968

Data urodzenia:

13.06.1890

Data śmierci:

23.07.1968

Status:

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jerzego w Czerwionce-Leszczynach, siedziba: Czerwionka-Leszczyny, Borowa 4.