Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Walter

Korus

6 rocznica

02-03-2015

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Helena

Wacławik

12 rocznica

02-03-2009

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Henryk

Kluczniok

23 rocznica

02-03-1998

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Zelma

Machnik

24 rocznica

02-03-1997

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Paweł

Burzan

28 rocznica

02-03-1993

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Grabowski

35 rocznica

02-03-1986

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stefan

Malczyk

39 rocznica

02-03-1982

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Agnieszka

Zacharska

43 rocznica

02-03-1978

JEZU UFAM TOBIE

Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Norbert Bartoszek

11.08.1935

19.03.2008

Maria Gendarz

03.09.1896

17.01.1984

Anna Flajszok

17.07.1919

15.02.1961

11.08.1935

03.09.1896

17.07.1919

19.03.2008

17.01.1984

15.02.1961

Franciszek Palarczyk

11.09.1923

10.02.1980

11.09.1923

10.02.1980

Anna Palarczyk

18.05.1923

17.03.1991

18.05.1923

17.03.1991

Aniela Grabowska

27.03.1930

28.02.1991

Paweł Grabowski

04.10.1922

14.02.2005

27.03.1930

04.10.1922

28.02.1991

14.02.2005

Anna Słupik

24.08.1911

13.02.1981

24.08.1911

13.02.1981

Bernard Spyra

05.01.1927

13.02.1991

05.01.1927

13.02.1991

Maria Hrapiec

05.12.1933

25.04.1987

Eryk Hrapiec

10.12.1934

09.02.1991

05.12.1933

10.12.1934

25.04.1987

09.02.1991

Jan Wystemp

28.07.1935

25.08.2016

Stefania Wystemp

16.01.1939

16.01.2001

28.07.1935

16.01.1939

25.08.2016

16.01.2001

Wanda Krypczyk

23.10.1921

02.01.1991

Franciszek Krypczyk

21.10.1913

16.06.1986

23.10.1921

21.10.1913

02.01.1991

16.06.1986

Gerard Słupik

11.06.1929

13.02.2001

11.06.1929

13.02.2001

Franciszek Profaska

24.11.1942

Anna Profaska

01.03.1971

 

 

24.11.1942

01.03.1971

Jadwiga Profaska

01.04.1942

Marta Profaska

06.09.1965

 

 

01.04.1942

06.09.1965

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Bartoszek Norbert

11.08.1935

19.03.2008

Gendarz Maria

03.09.1896

17.01.1984

Flajszok Anna

17.07.1919

15.02.1961

Data urodzenia:

11.08.1935

03.09.1896

17.07.1919

Data śmierci:

19.03.2008

17.01.1984

15.02.1961

Status:
Pochowany:

Palarczyk Franciszek

11.09.1923

10.02.1980

Data urodzenia:

11.09.1923

Data śmierci:

10.02.1980

Status:
Pochowany:

Palarczyk Anna

18.05.1923

17.03.1991

Data urodzenia:

18.05.1923

Data śmierci:

17.03.1991

Status:
Pochowany:

Grabowska Aniela

27.03.1930

28.02.1991

Grabowski Paweł

04.10.1922

14.02.2005

Data urodzenia:

27.03.1930

04.10.1922

Data śmierci:

28.02.1991

14.02.2005

Status:
Pochowany:

Słupik Anna

24.08.1911

13.02.1981

Data urodzenia:

24.08.1911

Data śmierci:

13.02.1981

Status:
Pochowany:

Spyra Bernard

05.01.1927

13.02.1991

Data urodzenia:

05.01.1927

Data śmierci:

13.02.1991

Status:
Pochowany:

Hrapiec Maria

05.12.1933

25.04.1987

Hrapiec Eryk

10.12.1934

09.02.1991

Data urodzenia:

05.12.1933

10.12.1934

Data śmierci:

25.04.1987

09.02.1991

Status:
Pochowany:

Polus Jan

16.05.1898

29.01.1981

Data urodzenia:

16.05.1898

Data śmierci:

29.01.1981

Status:
Pochowany:

Polus Anna

19.07.1903

07.12.1971

Data urodzenia:

19.07.1903

Data śmierci:

07.12.1971

Status:
Pochowany:

Wystemp Jan

28.07.1935

25.08.2016

Wystemp Stefania

16.01.1939

16.01.2001

Data urodzenia:

28.07.1935

16.01.1939

Data śmierci:

25.08.2016

16.01.2001

Status:
Pochowany:

Krypczyk Wanda

23.10.1921

02.01.1991

Krypczyk Franciszek

21.10.1913

16.06.1986

Data urodzenia:

23.10.1921

21.10.1913

Data śmierci:

02.01.1991

16.06.1986

Status:
Pochowany:

Słupik Gerard

11.06.1929

13.02.2001

Data urodzenia:

11.06.1929

Data śmierci:

13.02.2001

Status:
Pochowany:

Reis Emilia

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Profaska Franciszek

24.11.1942

Profaska Anna

01.03.1971

Data urodzenia:

Data śmierci:

24.11.1942

01.03.1971

Status:
Pochowany:

Profaska Jadwiga

01.04.1942

Profaska Marta

06.09.1965

Data urodzenia:

Data śmierci:

01.04.1942

06.09.1965

Status:

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jerzego w Czerwionce-Leszczynach, siedziba: Czerwionka-Leszczyny, Borowa 4.